1. Home
  2. Knowledge Base
  3. AI4Health.Cro Inovacijsko natjecanje 2024
  4. Struktura AI4Health.Cro inovacijskog natjecanja 2024

Struktura AI4Health.Cro inovacijskog natjecanja 2024

Zbog izuzetnog odziva i velikog broja prijava timova i pojedinaca na natjecanje, a s obzirom na ograničenja na broj korisnika SPE okruženja, odlučeno je da se prilagodi i promijeni struktura natjecanja, kako bi se dala prilika svim regularno prijavljenim natjecateljima. Nova struktura natjecanja predviđa dva kruga natjecanja: kvalifikacijski dio, te finalni dio.
 

1. Sigurnost i zaštita osjetljivih podataka: korištenje SPE

Podaci na kojima se temelji Natjecanje potječu iz kliničkog okruženja i podliježu strogim mjerama zaštite privatnosti podataka. Stoga bi Natjecatelji za razvoj svojih rješenja trebali koristiti posebno razvijeno računalno okruženje Organizatora (SPE – Secure Processing Environment), kojim je praktički onemogućen transfer bilo kakvih podataka iz okruženja.

Zbog ograničenih računalnih resursa, korištenje sigurnog računalnog okruženja kao organizatori možemo omogućiti za maksimalno 10 timova.

2. Prvi krug natjecanja: kvalifikacije na sintetskom skupu podataka

Stoga je prvi dio natjecanja kvalifikacijskog karaktera i vezan je samo uz rješavanje zadatka I, tj. prediktivnog zadatka. Kako bi omogućili natjecanje svih timova, u ovom kvalifikacijskom dijelu natjecanja, za izradu prediktivnog modela natjecatelji će koristiti posebno pripremljeni – sintetski skup podataka. Sintetski skup podatak generiran je na osnovu originalnih podataka. Taj skup podataka zadovoljava kriterije očuvanja privatnosti podataka, dok je po svojim distribucijskim karakteristikama dovoljno sličan originalnom skupu podataka. To nam dozvoljava korištenje podataka na računalima natjecatelja.

Prvi krug natjecanja poslužit će tome da se prvih 10 timova prema rezultatima kvalificira u drugi krug –natjecanje koje obuhvaća rješavanje sva tri zadatka, korištenjem originalnih, anonimiziranih podataka na SPE Organizatora.

U tom prvom krugu timovi će imati ograničeni broj evaluacija svojih rješenja na validacijskom podskupu testnog skupa podataka, te konačnu evaluaciju na cjelokupnom testnom skupu. Na osnovu tih rezultata izvršit će se rangiranje timova, a prvih 10 timova nastavlja potom natjecanje u okviru na sva tri zadatka, uz korištenje SPE.

Registrirani timovi će dobiti pristupne podatke WEB stranicama natjecanja, gdje će moći skinuti podatke, proučiti procedure slanja i evaluacije rješenja na validacijskom i testnom skupu.

Prvi krug natjecanja trajat će od 28.2.2024. do 10.3.2024.

3. Drugi krug natjecanja: rad u SPE okruženju

Nakon finalne evaluacije modela timova u prvom krugu, 10 prvorangiranih timova nastavlja natjecanje. Svaki od 10 timova dobiti će ograničeni pristup SPE, u okviru kojeg će prilagoditi i optimizirati svoj prediktivni model na originalnim anonimiziranim podacima, te rješavati i drugi zadatak.

Timovi će u SPE okruženju raditi na prva dva zadatka, dok će treći zadatak moći rješavati na vlastitim računalima, koristeći sintetske podatke iz prvog kruga natjecanja.

Detalji korištenja SPE okruženja biti će objašnjeni na web stranicama Natjecanja prije samog početka drugog kruga natjecanja. Ovo natjecanje specifično je upravo stoga što predstavlja svojevrstan pilot projekt korištenja kliničkih podataka u sekundarne svrhe (poput istraživanja).

Drugi krug natjecanja trajat će od 12.3.2024. do 12.4.2024.

Was this article helpful?